Энэхүү манай гайхалтай, байгалийн бүтээгдэхүүн болох Сүпер-өндөр болгогч таны сэтгэлд бүрэн нийцэх болно гэдэгт бид итгэлтэй байна.  

 Санамж: Хэрэв   Та онлайнаар захиалга хийж байгаа бол   Захиалсны дараа танд мэйлээр очих Order  Number -ыг Өөрийн нэр, утасны дугаарын хамт  bestbuzi_man@yahoo.com руу илгээж
Дасгал, Заавар, Зөвлөмжөө авна уу!!! 

Санамж: Хэрэв Та онлайнаар захиалга хийж байгаа бол Захиалсны дараа танд мэйлээр
очих Order Number -ыг Өөрийн нэр, утасны дугаарын хамт sales@super-growth.com руу
илгээж Дасгал, Заавар, Зөвлөмжөө авна уу!!!
2 сарын Супер- Грөфт өндөр болгогч
4 сарын Супер- Грөфт өндөр болгогч
6 сарын Супер- Грөфт өндөр болгогч
$ 139 ам.доллар
$ 20 тээвэрлэлт
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний танилцуулга 

$ 279 ам.доллар
Үнэгүй тээвэрлэлт 
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний танилцуулга 
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний заавар

$ 419 ам.доллар
Үнэгүй шуурхай тээвэрлэлт
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний танилцуулга 
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний заавар
 (Илүү хүчтэй найрлагатай)

$ 779 ам.доллар
 Үнэгүй өндөр болгогч
бүтээгдэхүүний танилцуулга.
Үнэгүй өндөр болгогч бүтээгдэхүүний заавар
(Илүү хүчтэй
найрлагатай). 

12 сарын Супер- Грөфт өндөр болгогч
Төлбөрийн картгүйгээр хэрхэн захиалга өгөх бэ?

Олон усын захиалгын төлбөрийг бид Western Union Money Transfers-аар хүлээн авна. Олон улсын захиалга өгөхтэй холбоотой асуух зүйл байвал дараах хаяг руу э-шуудан илгээнэ үү: sales@supergrowthenhancer.com

Western union fast money transfer талаар холбоотой асуултаа дараах хаяг руу э-шуудан илгээнэ үү:
sales@supergrowthenhancer.com

Энэхүү төлбөр төлөх арга нь хялбар бөгөөд таны захиалгыг хурдан шуурхай бэлтгэж тээвэрлэнэ. 

Байрлалын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаас авна уу: www.westernunion.com

Western Union-оор мөнгөө шилжүүлээд хэр хурдан бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах бэ?  
Western Union төлбөр нь 24 цагийн дотор баталгааждаг бөгөөд төлбөрийг хүлээн авч баталгаажмагц таны захиалгыг хүлээн авсанд тооцно.  

CCNOW нь бидний төлбөрийн картны бүх гүйлгээг хариуцдаг. CCNOW нь бидний бүрн эрхт сүлжээний худалдагч юм. Таны төлбөрийн картын мэдээлэл CCNOW-ын бүх шилжүүлэгт гарсан байна. CCNOW, таны хувийн бүхий л мэдээллийг дээд зэргийн аюулгүй серверээр хамгаалж байдаг. Тиймээс та хамгаалагдсан байна гэсэн үг. Мөн Сүпер-Грөâт Компани таны төлбөрийн картны мэдээлэлд хандах хандалт байхгүй болно.  

Ямар төлбөрийн картыг хүлээн зөвшөөрөх бэ?

CCNOW нь Paypal, Visa, Mastercard, Discover/Novus, and American Express картуудыг хүлээн зөвшөөрнө. Түүнчлэн Visa check карт, дебет карт, MasterCard "MasterMoney" зэргийг зөвшөөрнө. 

Чанарын баталгаа:

  • Сүпер-  шилтэй бүтээгдэхүүн бүрийг дээд зэргийн чанартайгаар савлагдсан ба цэвэр, тунгалаг байдал мөн шошго нь баталгаажсан.  
  • Захиалгатай холбоотой бүх мэдээллийг өндөр нууцлалтай хадгалдаг бөгөөд шуудангийн жагсаалтад байрлуулах эсвэл бусдад мэдээлдэггүй
  • Бүх бүтээгдэхүүний захиалгыг ажлын нэг өдөрт багтаан тус тусад нь савлаж, илгээдэг.

Илгээх улс
Доорх жагсаалтанд бидний бүтээгдэхүүн илгээдэг улс байгаа болно. 
[Эхлэл] [Мэдээлэл] [Байнга асуудаг асуулт] [Санал хүсэлт] [Захиалга] [Холбоо барих]

All images on this site are property of SG Inc. and/or the original image licensors. The content of these images is not meant to suggest that the person depicted uses or endorses our products or services. Informational material and representations have been provided by the manufacturers of the listed product.
Copyright © 2020 SG Inc.. All rights reserved.

The statements regarding this product have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. The information on this Web site or in emails is designed for educational purposes only. It is not intended to be a substitute for informed medical advice or care. You should not use this information to diagnose or treat any health problems or illnesses without consulting your pediatrician or family doctor. Please consult a doctor with any questions or concerns you might have regarding your or your child’s condition.

2 Month Supply Of
Super-Growth
(BLUE BOX)
4 Month Supply Of
Super-Growth
(ORANGE BOX)
6 Month Supply Of
Super-Growth
(RED BOX)
12 Month Supply Of
Super-Growth
(max. growth)
(GREEN BOX)